Návod na použitie lieku SINGULAIR

Singulair ( montelukast ) je liek schválený FDA na liečbu astmy a sezónnej alergie . Dodáva sa v rôznych formuláciách a je schválený pre dospelých aj deti ako mladý ako veku 2. Nesteroidné lieky , Singulair pôsobí tak , že blokuje leukotriénov , ktoré majú na svedomí spustenie astmu a alergie útoky . Každá formulácia liekov má svoje vlastné dávkovacie pokyny , ktoré musia byť dodržiavané , pre maximálnu efektivitu a bezpečnosť . Dávkovanie pre dospelých

Ďalší článok:

Predchádzajúci článok: