Prečo HDL a LDL inak ako váš celkový cholesterol

Váš TC , alebo celkového cholesterolu , sa skladá z mnohých faktorov , z ktorých každý má hodnotu pre stanovenie cholesterolu čítanie . HDL , LDL , triglyceridov a VLDL sú všetky faktory , ktoré ovplyvňujú váš celkový cholesterol zdravie . HDL

HDL , alebo high - density lipoproteín , je považovaný za " dobrý cholesterol " . To transportuje cholesterol od tkanív a pečene k likvidácii .
LDL

LDL , alebo low - density lipoproteín , je " zlý cholesterol " . To transportuje cholesterol do tepien a tkanív pre uloženie .
Triglyceridy

Triglyceridy sú tiež súčasťou vášho cholesterolu čítanie . Sú zásobné forma tuku v krvi používané pre energiu . Vysoké hladiny triglyceridov vás na riziko ochorenia srdca .
VLDL

VLDL je veľmi low - density lipoproteín . Jedná sa o typ LDL v pečeni , ktorá obsahuje vysoký podiel triglyceridov . Rovnaké metódy pre zníženie hladiny LDL a triglyceridov práce na zníženie VLDL , takže mnohí lekári neuvádzajú toto číslo .
Výpočty

Ak chcete zistiť LDL , odpočítajte svoj HDL z TC , aby sa rovnala prvé číslo . Rozdeľte svoje triglyceridy o 5 , a potom odpočítať toto číslo zo svojho prvého čísla . VLDL sa počíta ako jedna pätina vášho triglyceridov úrovni .