Juvenilná hypertenzia

Hoci vysoký krvný tlak je najčastejšie v dospelosti , je rastúce obavy u detí a dospievajúcich . V zriedkavých prípadoch je dokonca bola diagnostikovaná v detstve . Definícia

Juvenilná hypertenzia je definovaná ako krvný tlak vyšší ako 95. percentil rovnakého veku , výšky a pohlavia rovesníkmi .
Spôsobuje
< br >

Juvenilná hypertenzia je zvyčajne pripočítaný detskej obezity alebo s anamnézou užívania ( vrátane tabaku ) s drogami .
symptómy

Existuje niekoľko príznaky táto podmienka , okrem niekoľkých zvýšených krvného tlaku .
Diagnostika

krvný tlak môže kolísať u detí v priebehu rastu a vývoja . Aby bolo možné diagnostikovať juvenilná hypertenzia , musí byť viac ( tri alebo viac ) , zvýšené hodnoty v priebehu času . Pretože tento stav je zvyčajne asymptomatická , je ťažké diagnostikovať
Liečba

Juvenile hypertenzie možno liečiť pomocou : . Telesnej hmotnosti , diéta úprava , pridal fyzickú aktivitu ( s schválenie lekár ) , a antihypertenzíva .
Komplikácie

k poškodeniu srdca , môže obličky a krvné cievy dôjsť , ak je táto podmienka nelieči .
< br >