Čo je považované za otvorené rany ?

Otvorená rana je externý rez , ktorý sa líši od uzavretej rany , ako modrina , kde koža je neporušená . Existuje päť všeobecné typy otvorených rán . Otvorené a uzavreté rany sú aj zdravotné riziká , ak je ponechaná bez dozoru . Avulsions

natrhnutie tkaniva a strelné rany , zvieracie uhryznutie alebo výbuchu je považovaný za odtrhnutie . Tieto rany sú často hlboké s rýchlou a ťažkou stratou krvi .
Trhlinky

Tento pojem zahŕňa škrty , ktoré trhajú mäkké tkanivá pod kožou . Trhlinky sú zvyčajne spôsobené nepravidelným , zubaté alebo tupom poranení , a krvácať silno a rýchlo .
Defekty

Keď je koža prepichne takými vecami ako pripináčika , klinec alebo iný ostrý predmet je považovaný punkcia . Defekty nie vždy krvácať navonok , ale niekedy môže spôsobiť vnútorné krvácanie , alebo dať osobe tetanu .
Oderu

Limited krvácanie spôsobené škrabkou alebo trením proti rozoklané povrchu je oderu . Toto zranenie je potrebné očistiť a prikryť , aby sa zabránilo infekcii .
Rezy

Keď je koža prepichnutie také položky , ako sú nože alebo holiaceho strojčeka je považovaný za rez . Tieto zranenia môžu krvácať veľa a rýchlo , a tie hlboké , môže dôjsť k poškodeniu šľachy a svaly .