Ako zabrániť krížovej kontaminácii v zubnej ordinácii

Krížová kontaminácia v zubnej ordinácii je veľmi predchádzať a veľmi dôležité . Zubné zamestnanci a pacienti môžu byť vystavení ochorenie nosných prenášané ako je hepatitída B , hepatitída C , herpes , tuberkulózu , týfus a vírusom ľudskej imunodeficiencie , pokiaľ sa neurobia príslušné bezpečnostné opatrenia . Najbežnejšie cesta pre mikroorganizmy z pacientových úst , aby sa preniesla na dentálnu tím je prostredníctvom priameho kontaktu - alebo dotykom krv alebo sliny pacienta . Avšak , krížovej kontaminácii môže dôjsť aj prostredníctvom nepriameho kontaktu , v ktorom zubné člen tímu dotkne kontaminovaného povrchu alebo nástroj . Veci , ktoré budete potrebovať
Rukavice
šaty