Čo je zahrnuté v CNA tried

? CNAS , alebo certifikované zdravotné sestry asistenti , pomôcť pacientom s každodenných úloh , často v domoch s opatrovateľskou službou , rehabilitačných centrách , nemocniciach , pre dospelých centrách dennej starostlivosti , hospice , zariadení dlhodobej starostlivosti a súkromných domoch . CNA kurzy sú často ponúkané v komunitných škôl a odborných škôl . Koncepty a zručností

CNA kurzy sú zamerané na výučbu teoretických konceptov vo výučbe a praktických zručností v laboratóriách a Clinicals .
Základná starostlivosť

CNA kurzy učia vznikajúce CNAS poskytovať základnú starostlivosť svojim pacientom , vrátane úloh , ako je kŕmenie , toalety a bezpečné premiestňovanie z miesta na miesto .
Primárne zdravotných problémov
< p > CNA vzdelávacie programy naučiť študentov základné zdravotné problémy , ktoré ovplyvňujú dospelých v situáciách dlhodobej starostlivosti a ako sa brániť a kontrolu infekcií .
Dokumentácia

sú vyžadované špecifické postupy aby sa zabezpečilo riadne dokumentácie a podávanie správ v zdravotníckych zariadeniach . CNA vzdelávacie programy naučiť študentov , ako to urobiť .
Emergency Response

CNAS naučiť kardiopulmonálnej resuscitácie , alebo CPR , a základné techniky podpory života .