Laboratórne a diagnostické testy

Laboratórne testovanie na diagnostické účely sa vzťahuje na viac ako vykonávanie rôznych testov na rôznych skúšobných laboratóriách . To tiež zahŕňa všetok výskum , ktorý ide do vývoja nových liekov , nových prístrojov a nových diagnostických testov . Ľudia Behind Laboratórne diagnostické testy

výskumu vedcov , výskumných spolupracovníkov a technikov spoločne pracovať na určenie najlepšie materiály a metodiku pre vykonávanie rutinných testov . Niekedy pracujú na novom assays.They musí neustále vyhodnocovať materiály a techniky používané rôznymi výskumníkmi.
PSA test

Lekári bežne objednávať testy , ktoré neexistovali 20 až pred 30 rokmi . Test PSA je jedným z príkladov . Tento test displeja pre prostatického špecifického antigénu . Genetický screening bol bez záujmu verejnosti až do nedávnej doby , pretože to nemohlo byť robené na veľkom meradle , ktorá by umožnila veľa ľudí bude premietaný .
Genetického skríningu

vývoj genetického skríningu a iné laboratóriá a diagnostické metódy pre vzorky stanovením požadoval dôsledné prácu pre mužov a ženy , ktorí boli ochotní uplatniť svoje vedecké poznatky s cieľom splniť nové zdravotné problémy . Genetický skríning odborníci prebrať veľa literatúry a nájsť niekoľko faktov , ktoré by im mohli pomôcť rozlúštiť najnovšie lekárske tajomstvo .