Medicare HMO vs PPO plánov

Medicare Zdravie Údržba organizácie ( HMO ) a Medicare preferovaným dodávateľom organizácie ( PPO ) sú ako súkromné ​​, riadené systémy zdravotnej starostlivosti hradenej Medicare poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre členov za nízku cenu . Pri rozhodovaní o tom , aké poistenie sa pripojiť , je dôležité pochopiť základné podobnosti a odlišnosti týchto dvoch politík s cieľom zabezpečiť voľbou zohľadňuje požadované náklady a zdravotné potreby vašej rodiny . Funkcie

Oba tieto riadených systémov zdravotnej starostlivosti sú súkromné ​​firmy , ktoré sa snažia zabezpečiť prístup k vysoko kvalitných profesionálov za nízku cenu . Tieto znížené náklady na zdravotnú starostlivosť podporiť a zdôrazniť dôležitosť včasnej lekárske ošetrenie a preventívnu starostlivosť . Medicare HMO a PPO plány prijať všetkých ľudí s Medicare , ak člen nespĺňa nasledujúce požiadavky : trvalé bydlisko v oblasti služieb na pláne , vyplňte požadované papierovanie súhlasíte s podmienkami a pravidlami plánu , a člen nemôže mať chronické zlyhanie obličiek , v konečnej fáze ochorenia obličiek , pri aplikácii .
HMO zdravotné potreby

jedincov s Medicare a ktorí sa zapíšu do HMO sú obmedzené iba na lekársku starostlivosť zo siete lekárov v HMO politiky . HMOs majú špecifické pravidlá pokrytie , ale HMOs sú potrebné na pokrytie a poskytovať všetky služby , ktoré pokrýva Medicare . Členovia HMO sú povinní zvoliť lekára primárnej starostlivosti , odvolával sa na ako PCP , pri registrácii v organizácii . To PCP je počiatočný kontakt pre každú lekárske potreby , a ich odporúčanie je nutné pred návštevou špecialistu v rámci HMO siete .
PPO Zdravie potreby

Medicare PPOs ponúkajú väčší výber a flexibilitu pri výbere lekára , nemocnice a dokonca aj špecialistov , než je štandardná HMO . Okrem toho , pokiaľ jedinec potrebuje lekársku pomoc od lekára mimo siete , PPO plán bude pokrývať až 80 percent z lekárskeho zákona , zatiaľ čo u pacientov s HMO politiky sú povinní vyzdvihnúť celý účet . Tiež Medicare PPO zvyčajne poskytujú ďalšie výhody , ako je napríklad zubné a starostlivosti o zrak .
HMO Náklady

HMO sú menej nákladné ako PPOs . Ak zostane nevyhnutná lekárska starostlivosť poskytovanej sieti , potom členovia sú povinní platiť iba malý fixné mesačné náklady plus minimálna spoluúčasť za každý lekár návštevu .
PPO Náklady
< br >

Vzhľadom k väčšej siete poskytovateľov a prínosov , členovia vynaložiť viac hotovostné výdavky s PPO plánu . Väčšina PPOs účtovať o niečo vyššia spoluúčasť , a niektoré dokonca vyžadujú odpočítateľné platbu skôr , než sa poistenie vzťahuje na účet .
Úvahy

výhody a nákladovej štruktúry nielen líšiť medzi HMO a PPO plánov , ale aj medzi konkrétnymi HMO v porovnaní s ostatnými HMO , ako je to s rôznymi PPO plánmi . Rozsiahly výskum môže byť potrebné nájsť ten správny plán , ktorý zodpovedá a odráža zdravotné potreby a požadované náklady budúceho člena .