Aká je výhoda použitia Pocket maska ​​s jednocestným ventilom ?

Z úst do úst sa datuje do roku 1704 . American Heart Association odhaduje , že kardiopulmonálnej resuscitácie ( CPR ) , môžu zdvojnásobiť alebo strojnásobiť šancu , obete prežitie . Strach

Mnoho okoloidúcich neváhajte spravovať CPR kvôli strachu z prenosu infekčných chorôb pri dýchaní z úst do úst . Štúdie 2006 publikoval v " prednemocničnej a medicíny katastrof " potvrdzuje toto podozrenie . Našťastie existuje celá rada osobných ochranných prostriedkov ( OOP ) na trhu , aby sa zabránilo prenosu ochorení pri podávaní KPR .
Masky

Jednosmerná vrecko ventil masky sú formou OOP použitý v KPR . Tieto masky majú ventil a filter , ktorý umožňuje vzduch prejsť obete , ale neumožňuje tekutiny z obete odovzdať späť do záchranca .
Incidencia
< br >

prípadov prenosu choroby počas KPR je nízka . U ochorení , ktoré majú byť odovzdané , baktérie , musí mať do tela , imunitný systém musí byť slabý a množstvo baktérií , musí byť významný . Ak máte odstrániť niektorú z týchto vecí , nemôže dôjsť k prenosu . Vreckový masky kladie bariéru medzi vami a obete blokovať cestu pre zárodkov zadať svoje telo .