Ako testovať na prítomnosť kadmiovaná

kadmia bolo kedysi bežné v mnohých domácich potrieb a stavebné . Však. dnes mnohí spotrebitelia majú obavy o možnej toxicite kadmia . Najjednoduchší spôsob , ako testovať kadmiovaná je použiť X - ray fluorescencie ( XRF ) analyzátor . To si vyžaduje ručné analyzátor , ktorý môže byť prenajímaný alebo zakúpili . XRF má aj tú výhodu , že sú schopní testovať na prítomnosť olova a drahých kovov . Vhodne kalibrovaný analyzátor XRF otestovať pre rad prvkov vo vzorkách rôznych veľkostí . Veci , ktoré budete potrebovať klipart XRF analyzátor
Zobraziť viac Inštrukcie Cestuj 1

nákupu , prenájmu alebo leasingu analyzátor XRF z dôveryhodného zdroja .
2 < p > Prečítajte si dokumentáciu . Pozrite sa do priloženého stupeň - identifikačný knižnice vedieť , ako bude kadmiom uznaný prístroja .
3

Otestujte analyzátor používať na produkty , ktoré poznáte obsahovať kadmiovaná . < Br > Stránka 4

Pozri kalibračných inštrukcií a kalibrovať analyzátor testovať kadmia vo vzorkách o veľkosti budete pracovať s
5

Otestujte si svoje produkty pre pokovovanie kadmiom . < br >