bariatrickej chirurgie
 1. Čo jesť po rukávom gastrektómii
 2. Alternatíva k Lap band postupy
 3. Najlepšie chudnutie Ordinácie
 4. Ako platiť za Chudnutie chirurgia
 5. pre & Nevýhody bariatrickej chirurgie
brain Surgery
 1. Účinky na medzičasoch Brain Surgery
 2. Nádor hypofýzy Chirurgia
 3. Čo je rozdelená Brain Surgery ?
 4. O operácii mozgu
 5. Riziká Po Brain Aneurysm chirurgia
prsné implantáty
 1. Dow Corning Informácie o vysporiadanie
 2. FDA a hydrogél implantáty
 3. O zväčšovanie mammoplasty
 4. Ako opraviť ptóza Bez brucha
 5. Typy pŕs String
zmenšenie prsníkov
 1. Problémy z dôvodu zníženia chirurgia
 2. Fakty o Mastopexia
 3. O bilaterálnych Zníženie mammoplasty techniky
Browlift chirurgia
 1. Ako financovať Brow Lift chirurgia
 2. Ako hľadať alternatívy browliftu chirurgia
 3. Ako vedieť, či Poistenie sa vzťahuje na browliftu Chirurgia
 4. O rekuperácie čas od Lift Eye
 5. Ako sa prebytočný tuk pod bradou
bypass
 1. Vein Transplantácia
 2. Doba zotavenie po srdcovej bypass
 3. Ako sa pripraviť na bypass riziká
 4. Ako obnoviť zo srdca Bypass
 5. Žalúdočné bypass Long - Term Diéta
Karpálneho tunela chirurgia
 1. Doba zotavenia pre syndróm karpálneho tunela chirurgia
 2. Čo je karpálneho tunela vydania Chirurgia
 3. Čo mám robiť , keď som obnoviť z karpálneho tunela chirurgia
 4. Pooperačná syndróm karpálneho tunela chirurgia starostlivosti
 5. Čo môžem očakávať po karpálneho tunela chirurgia
operácie sivého zákalu
 1. Chirurgické nástroje používané v kataraktovej odstránení
 2. Problémy s Crystalens
 3. Ako zistiť , či Operácia sivého zákalu je potreba
 4. Typy Náhradné clona
 5. Operácie sivého zákalu Informácie
plastická chirurgia
 1. Postupy pre kŕčové žily
 2. Ako sa zbaviť tuku Žalúdok S chirurgia
 3. Ako pomôcť niekto obnoviť Po estetickej chirurgie
 4. Spider žily laserom
 5. Informácie o kozmetické laserovej chirurgie
zubnej ordinácie
 1. Ako viete , čo môžete očakávať po koreňového kanálika
 2. Ako sa vyrovnať Po ústnej chirurgia
 3. Ako sa pripraviť na Zub múdrosti chirurgia
 4. Ako sa zbaviť bolesti z parodontálna chirurgii
 5. Druhy zubných Kliešte
facelift chirurgia
 1. Ako sa pripraviť na Facelift
 2. Ako si vybrať lekára o Contour Lift Téma
 3. Príprava na Face Lift
 4. Životný štýl Výťah Alternatívy
 5. Aké sú dlhodobé zdravotné Riziká Získanie Face Lift ?
Žalúdočné bypass
 1. Žalúdočné puzdro Vs . Lap Kapela
 2. Malabsorpcia a žalúdočné bypass Bezpečnosť
 3. Nežiaduce účinky žalúdočné bypass
 4. Ako hľadať alternatívy k žalúdočnej bypass
 5. Ako sa vyrovnať s Dumping syndróm
prietrž chirurgia
 1. Ako zistiť , či operácia prietrže je nutný
 2. Prietrž Patch Komplikácie
 3. Ako sa pripraviť na hernie konečníka chirurgia
 4. Ako sa dostať z hiátová hernia Oprava
 5. Aké sú príznaky Žena na jazve prietrže ?
Hip náhradné chirurgia
 1. Riziko vzniku krvných zrazenín po operácii
 2. Je Knee Sila ohrozená bedrového kĺbu ?
 3. Hip chirurgia Recovery
 4. Ball & Socket Spoločné funkcie
 5. Hip náhradné chirurgia obnovy a tvorby krvných zrazenín
hysterektómia
 1. Informácie o čiastočných hysterektómii
 2. Ako vybrať hysterektómii chirurg
 3. Hysterektómia & Chudnutie
 4. Čiastočné Hysterektómia Recovery
 5. Krvácanie po celkovej hysterektómii
Knee Surgery
 1. ACL Rekonštrukčné výkony
 2. Knee Surgery & Hip Pain
 3. Ako rehabilitovať po náhrade kolenného
 4. Alternatíva k chirurgickej náhrade kolenného
 5. Total Knee Informácie o nahradení
Lap Kapela chirurgia
 1. Lap Kapela Sledovať pokyny
 2. Lap kapely a PMS
 3. Je Lap kapela Permanent
 4. Medicaid a Lap kapela chirurgia
 5. Ako hovoriť s lekárom o Lap kapela chirurgia
Laserové operácie očí
 1. Cataract Laserové ošetrenie
 2. Ako vedieť, či LASIK očnej chirurgii nepoškodí Eeyes
 3. Špecifikácie Alcon vnútroočná šošovka
 4. Aké sú príčiny erózia rohovky po LASIK chirurgia
 5. Laserové operácie očí nežiaduce účinky
amputácia prsníka
 1. Recovery Time Po mastektómii
 2. Cvičenie pre chirurgická
 3. Ako sa pripraviť na radikálne mastektómii
 4. Typy mastektómií
 5. Amputácia prsníka Cvičenie
Otvorenej operácii srdca
 1. Ako obnoviť Z Myectomy
 2. Ako sa vyhnúť komplikáciám z otvorenej operácii srdca
 3. Definícia Výmena srdcovej chlopne
 4. Srdcové CT školenie pre lekárov
 5. Ako odstaviť Po kardiochirurgii
operácie
 1. Kardiostimulátorom nebezpečenstvo
 2. Ileostómia Vs . Kolostómia
 3. Ako do dokumentu o vnútromaternicový tlak katétra
 4. Príznaky a symptómy obličiek rejekcie transplantátu
 5. Komplikácie pôrodnícke a gynekologické chirurgia
plastická chirurgia
 1. Najlepšie Odevy nosiť po Liposukcia
 2. Ako nájsť Scar revíziu chirurgia odborníkov
 3. O Liposukcia
 4. Lipodissolve výsledky
 5. Epsom Salt & Liposukcia
Rotátorovej manžety chirurgia
 1. Typy chirurgia pre ramenné Tear
 2. Aké sú príčiny rotátorovej manžety Retears po operácii ?
 3. Čo je rotátorovej manžety slza na rameno ?
 4. Úľavu od bolesti po operácii ramena
 5. Home Zotavenie z rotátorovej manžety opravy
ordinácie
 1. Ako spať po spinálnej fúzii
 2. Obličkový kameň Chirurgia Komplikácie
 3. Môže Spinal Fusion byť obrátený ?
 4. Dôvody pre operáciu žlčníka
 5. Ako môžem vedieť , aké skrutky boli použité v mojom chirurgia ?